Yleiset ehdot

Yleiset ehdot ja peruutus, husky safarit

1. Sopimuksen tekeminen

Varaukset matkanjärjestäjiltä:

Varauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti, jonka True North Oy vahvistaa kirjallisesti. Vahvistus tarkoittaa sitovaa sopimusta molemmilta osapuolilta. Tästä eteenpäin molemmat osapuolet ovat sitoutuneet sopimuksen velvollisuuksiin ja oikeuksiin.

Varaukset suoraan kuluttajalta:

Varauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti, jonka True North Oy vahvistaa kirjallisesti (varausvahvistus). Sopimus on pitävä siitä hetkestä lähtien, kun True North vastaanottaa varausmaksun, riippuen varaushetkellä voimassa olevista varaussäännöistä. Jos varausmaksua ei ole tehty sääntöjen ilmoittaman ajan sisällä, tai kokonaisuudessaan, pidätämme oikeuden vapauttaa varattu paikka seuraavalle asiakkaalle.

2. Ohjelman sisältö

Matkan ohjelma ja sen sisältö vahvistetaan varauksen yhteydessä.

3. Vaatimukset matkalle osallistumiseen, sekä varusteet

Varmistaaksemme osallistujien ja koiriemme turvallisuuden, tiettyjen vaatimusten on täytyttävä, jotta retkelle (husky safarit, moottorikelkkaretket) voi osallistua. Yleisesti ottaen lapsia ei oteta retkille mukaan, koska jokaisen osallistujan on pystyttävä ajamaan omaa rekeään. Jos kuitenkin poikkeustilanteissa hyväksymme alaikäiset osallistujat, painotamme, että vastuu lapsesta on huoltajalla. Viime kädessä oppaalla on aina valta perua yksilön osallistuminen, jos tämä ei täytä retkellä vaadittavia edellytyksiä. Jos opas päättää paikan päällä perua asiakkaan osallistumisen johtuen siitä, ettei vaatimuksia täytetä, pidätämme oikeuden olla palauttamatta retken hintaa osittain tai kokonaisuudessaan asiakkaalle. Retken aikana tehdyssä retken keskeyttämisessä sovelletaan kohdan 9. sääntöjä. Ikä-, paino- ja kuntovaatimukset löytyvät retken kuvauksesta.

True North Oy tarjoaa retkellä tarvittavat äärimmäisten olosuhteiden varusteet. Lämpimien ulkovaatteiden lisäksi tämä tarkoittaa kaikkia koirien varusteita, moottorikelkkaa, lumikenkiä, jne. Asiakkaat ovat vastuussa varusteista, jotka heille lainataan, ja asiakas on vastuussa myös varusteille sattuvista vahingoista. True North Oy tarjoaa varustevakuutuksen haluaville, joka kattaa varustevahingot. Moottorikelkkaa vuokratessa pidätämme € 600 paikan päällä, jos moottorikelkka vaurioituu.

4. Hinnat ja maksaminen

Retken hinta on ilmoitettu varauksen yhteydessä, ja varmistettu True North Oy:n varausvahvistuksella. Hinnat ovat aina euroissa, jos toisin ei ole ilmoitettu. Hinta voidaan maksaa heti kokonaisuudessaan (suoravaraus) tai maksamalla varausmaksun 20% (sovittu erikseen), jonka tulee olla True North Oy:n pankkitilillä 14 päivän kuluessa. Retken koko hinta tulee olla maksettuna viimeistään 30 päivää ennen retken alkua. Jos koko hintaa ei ole suoritettu 30 päivää ennen retken alkua, pätee kohdassa 5. ilmoitetut peruutusehdot. Jos retki varataan 30 päivän sisällä lähtöpäivästä, suoritetaan maksu kokonaisuudessaan ja retki on vahvistettu, kun True North Oy vahvistaa kirjallisesti varauksen vastaanotettuaan maksun. Joissakin harvoissa poikkeustapauksissa retken hintaa saatetaan muuttaa maksun jälkeen. Näitä tapauksia voivat olla:

 • Kuljetuskustannusten nousu taannehtivasti
 • Uudet tai muuttuneet lain määrittelemät maksut, kuten lentokenttäverot ja -maksut
 • Valuuttakurssien vaihtelut
 • Lain määrittelemät muutokset esimerkiksi verotukseen (ALV jne.)
5. Peruutus ja muutokset

Peruutukset ja muutokset ennen retkeä on tehtävä kirjallisesti True North Oy:lle. Muutokset matkapäivämääriin, ohjelman sisältöön tai henkilöihin lasketaan peruutuksiksi, ja ne käsitellään uusina varauksina. Peruutuksissa ja/tai maksamatta jääneiden retkien tapauksissa sovelletaan seuraavia ehtoja:

 • Peruutus yli 60 päivää ennen retkeä: Peritään käsittelymaksuja €100/henkilö
 • Peruutus 60-31 päivää ennen retkeä: Peritään 20% matkan kokonaishinnasta, tai pidätetään 20% varausmaksu
 • Peruutus 30-16 päivää ennen retkeä: Peritään 50% matkan kokonaishinnasta
 • Peruutus 15-2 päivää ennen retkeä: Peritään 80% matkan kokonaishinnasta
 • Peruutus 1 päivä ennen retkeä: Peritään 100% matkan kokonaishinnasta
 • No show: Peritään 100% matkan kokonaishinnasta

Pyhäpäivät ja viikonloput: Jos peruutus on tehty pyhäpäivinä tai viikonloppuina, peruutuspäivä lasketaan seuraavasta pankkipäivästä. Suosittelemme lämpimästi matkavakuutuksen ottamista.

6. Vastuun poistaminen poikkeustapauksissa:

True North Oy ei ole vastuussa, jos sopimuksen noudattamatta jättäminen tai riittämätön täyttäminen johtuu seuraavista syistä:

 • Matkanjärjestäjän tai vieraan omat virheet ennen matkaa tai sen aikana
 • Palvelujen toimittamiseen osallistuvan kolmannen osapuolen odottamattomat tai ennalta arvaamattomat virheet tai epäonnistumiset palvelun toimituksessa
 • Force majeure (ylivoimainen este) tai vaaratilanne, jota True North ei ole voinut realistisesti ennakoida tai estää
 • Huonot sääolosuhteet
7. Muutokset ohjelmaan

True North Oy pidättää oikeuden – myös vieraiden edun vuoksi – muuttaa ohjelmia tai sovittuja palveluita varauksen tai saapumisen jälkeen, jos odottamattomat tapahtumat niin vaativat. Näin voi olla etenkin, jos muutokset perustuvat ylivoimaiseen esteeseen, hallinnollisiin toimenpiteisiin tai kolmansien osapuolten viivästyksiin, joista True North Oy ei ole vastuussa. Tietenkin True North Oy yrittää tiedottaa matkanjärjestäjille ja vieraille mahdollisimman pian tällaisista muutoksista.

8. Retken peruuntuminen

True North Oy:llä on oikeus peruuttaa asiakkaan matka, jos vieraan teot tai laiminlyönnit antavat siihen syyn. Tässä tapauksessa sovelletaan kohdan 5. peruutusehtoja.

9. Retken keskeyttäminen asiakkaan pyynnöstä

Jos asiakas lopettaa retken varhaisessa vaiheessa omasta toiveestaan ​​tai terveydellisistä syistä, hänen on vastattava keskeyttämiseen liittyvistä lisäkustannuksista. Näitä kustannuksia ovat lähinnä: Asiakkaan noutaminen erämaasta tai mökiltä (asiakkaan nouto moottorikelkalla, sekä varusteiden ja koirien ajaminen takaisin, työntekijän kustannukset), erilaiset matkakustannukset (vienti majoitukseen, lääkäriin jne.), majoitus- ja ruokailukustannukset, jos asiakas haluaa jäädä koiratarhalle odottamaan ryhmäänsä, ja jos asiakas on mahdollista majoittaa koiratarhalle. Huomaa, että välitön noutaminen tehdään vain henkeä tai terveyttä uhkaavassa hätätilanteessa, ja silloin toimitaan soittamalla hätänumeroon, ja noudosta on vastuussa Lapin pelastuslaitos, ja nouto tehdään pelastuskopterilla. Jos asiakas lopettaa retken kesken omasta halustaan, nouto tapahtuu vuorokauden kuluessa, jolloin True North Oy:n työntekijä käy noutamassa asiakkaan mökiltä. Opas ja ryhmä jatkavat omaa retkeään normaalisti, ja asiakkaan tulee odottaa työntekijäämme erämökillä.

Husky-kylän mökit ovat toisten asiakkaiden käytössä retkien ajan, eli asiakas ei pääse välttämättä takaisin koiratarhalle mökkiin odottamaan ryhmäänsä. Oppaiden talossa on muutama sänkypaikka, mutta niitä voi käyttää vain jos ne ovat vapaana. Jos asiakkaalle ei ole yöpymispaikkaa koiratarhalla, autamme majoituksen etsimisessä (Äkäslompolo & Muonio). Tämän majoituksen asiakas maksaa itse, kunnes koiratarhalta vapautuu mökkitilaa alkuperäisen retkisuunnitelman mukaisesti. Tämän ajan asiakkaan on itse huolehdittava ruoastaan. Jos asiakas keskeyttää retken, ei retkeä voi jatkaa myöhempänä ajankohtana, eikä siitä voi saada rahaa takaisin.

10. Sovellettava laki ja toimivalta

Kaikkiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki ehdoista ja sopimuksista johtuvat riidat käydään Rovaniemen viranomaisten johdolla.

Yleiset ehdot ja peruutus, vuokramökit

1. Kaikkia yllämainittuja ehtoja noudatetaan myös mökkien vuokraamisessa. Poikkeuksena peruutusehdot:
 • Ilmainen peruutus 30 päivää ennen vuokrauksen alkua. 29-7 päivää ennen vuokrauksen alkua veloitetaan 30% mökin vuokrahinnasta. Viikko ennen vuokrausta veloitetaan täysi hinta, samoin kuin no show-tapauksissa.
 • Asiakas on vastuussa mökistä ja sen irtaimistosta, ja vastuussa näihin kohdistuvista vahingoista. Suosittelemme ottamaan heti yhteyttä meihin, jos huomaatte, että jokin on rikki tai ei toimi normaalisti.

Julkaistu: Helmikuu, 2020